• Om Oslo

  Oslo kommune styres etter en parlamentarisk styringsmodell, hvor byrdet str ansvarlig overfor bystyret. Oslo kommunes verste myndighet er bystyret som bestr av 59 folkevalgte representanter og ledes av ordfreren.

  Bystyret bestemmer hovedlinjene i utviklingen av byen og kommunens tjenester, blant annet fordelingen av de penger kommunen har til rdighet. Bystyremtene holdes én gang i mneden og er pne for publikum.

  Byrdet ledes av byrdslederen, og medlemmene kalles byrder. Byrdet leder kommunens administrasjon, innstiller til bystyret og er ansvarlig for gjennomfring av vedtak fattet i bystyret.

  Nr vedtakene er gjort i bystyret, er det byrdets oppgave pse at de blir utfrt. Byrdet har ogs myndighet til selv bestemme i en rekke saker.

  Oslo kommune er inndelt i 15 bydeler. I hver bydel er det et bydelsutvalg med 15 medlemmer og en bydels -administrasjon ledet av en bydelsdirektr.


 • Nytt fra Oslo kommune
  Mottatte planer, reguleringer, nabovarsel og lignende fra Oslo kommune som berrer vre medlemmer.