• Bymilj

  Bymiljetaten i Oslo kommune hrer innunder Byrdsavdelingen for milj og samferdsel. Bymiljetaten er en sammensling av Samferdselsetaten, Friluftsetaten, Trafikketaten, Idrettsetaten og ENK-etaten med virkning fra 1. mai 2011. Bymiljetaten har ogs miljoppgavene til Helse- og velferdsetaten, og ansvaret for gategrunnen fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten.    

  Bymiljetatens hovedomrder er:
  • Bymilj og naturmilj
  • Friomrder og friluftsliv, herunder landskapsrom i Oslomarka og Indre Oslofjord
  • Kommunale byrom (veier, gater, ggater, fortau, torg, parker)
  • Klima og energikonomisering
  • Idrett og idrettsanlegg
  • Infrastruktur og samferdsel
  • Drift og renhold av byrommet
  • Brukerkommunikasjon, service, tilsyn og kontroll
  • Miljrettet helsevern (luft, sty, vann, jord) som ikke er av medisinskfaglig art
 • Nytt fra Oslo kommune
  Mottatte planer, reguleringer, nabovarsel og lignende fra Oslo kommune som berrer vre medlemmer.