• Avbestilling

  Avbestilling og forbrukerkjpslovenEn kjper har rett til avbestille en vare, men hva skjer om en kjper avbestiller en vare som pfrer selger et tap?

  Etter forbrukerkjpsloven  38 skal forbrukeren betale nr selgeren krever det. "Flger ikke betalingstiden av avtalen, skal forbrukeren betale nr selgeren krever det".
  Denne delen er for s vidt ukomplisert, men hva om varen enn ikke er levert til kjper? Om ikke annet er avtalt, kan kjper da avbestille etter lovens 41.
  Avbestiller forbrukeren tingen fr levering,  kan selgeren ikke fastholde kjpet og kreve betaling. Hvis ikke noe annet flger av avtalen, kan selgeren i stedet kreve erstatning for tap som er en flge av avbestillingen.
  Regelen er strengere mot selgeren enn kjperen. I  52, der hovedregelen er at selgeren har rett til fastholde kjpet, og bare gir avbestillingsrett mot erstatningsansvar ved tilvirkningskjp remerket for kjperen. Forbrukerkjpslovens regel betyr at kjperen ved ethvert bestillingskjp kan avbestille mot dekke selgerens tap.

  Ved avbestilling og/eller hevning kan kjper kreve sitt tap dekket etter 52.

  Erstatning for kontraktsbrudd fra den ene parts side skal svare til det konomiske tapet,  herunder utlegg, prisforskjell og tapt fortjeneste, som den annen part er pfrt ved kontraktsbruddet. Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig flge av kontraktsbruddet.

  Det er alts frst nr et utsalgssted kan dokumentere tap, at en butikk kan kreve erstatning.

 • Nytt fra Oslo kommune
  Mottatte planer, reguleringer, nabovarsel og lignende fra Oslo kommune som berrer vre medlemmer.