• Sikkerhet

  OHF arbeider med å forebygge uønskede hendelser, være skadebegrensende, skape trygghet for kunder og ansatte, samt sikre omdømmet til våre medlemmer.

  Vi tilbyr enkle og funksjonelle løsninger for å sikre arbeidsmiljøet, redusere sykefraværet og bidra til økt trygghet for medlemmenes ansatte og kunder.

  OHF har samarbeidsavtale med Sikkerhetsledelse AS og kan tilby medlemmer rådgivning, utredninger, kurs og øvelser innen HMS, sikkerhet, beredskap og krisehåndtering. Mer om sikkerhetstilbudene.

  Rådgiverne i Sikkerhetsledelse AS har høy politi- og sikkerhetsfaglig kompetanse. De er uavhengig av sikkerhetsleverandører og vaktselskap, noe som er viktig siden våre medlemmer har ulike avtaler og leverandører i dag. Det er også avgjørende for å kunne velge de mest kosteffektive sikkerhetsløsningene.

  Ta kontakt med sikkerhetssjef Janne Holtet Westbye på telefon 22 40 34 40 eller janne@ohf.no for spørsmål vedrørende dette fagområdet.

 • Nytt fra Oslo kommune
  Mottatte planer, reguleringer, nabovarsel og lignende fra Oslo kommune som berører våre medlemmer.