Advokathjelp

Del : fbtw

Har du spørsmål knyttet til din handelsvirksomhet som krever juridisk kompetanse, kan vi hjelpe deg.

Henvendelser til OHF om juridiske problemstillinger, som administrasjonens ansatte ikke har faglig kunnskap til å svare på, formidles videre til vår juridiske ekspertise hos advokatfirmaet SGB Storløkken AS .

De to første konsultasjonstimene hos våre advokatkontakter er gratis for bedriftsmedlemmer i OHF. Trengs det ytterligere behandling, er OHFs bedriftsmedlemmer sikret en gunstig timepris. Husk uansett at første vurdering av saken og eventuell henvisning til samarbeidende advokater, skal skje via OHFs servicekontor på tlf. 22 40 34 40. På mange spørsmål knyttet til butikkvirksomhet, sitter ofte OHF på svarene og deler gjerne kunnskap med deg.

Gjennom rådgivning, samt ved enkelte kurs og samlinger vil advokatfirmaet bidra ytterligere med nyttig informasjon til medlemmene. Advokater fra Storløkken svarer også på spørsmål knyttet til handel, service og næringsliv fra OHFs medlemmer.