Stipend og legat

Del : fbtw

Oslo Handelsstands Forening forvalter ulike stipend og legat til utdanning for ungdom og sosial støtte

 • Oslohandelens Utdanningslegat

  Legatets formål er økonomisk støtte til unge kvinner og menn født og oppvokst i eller bosatt i Osloregionen til utdanning innen handel eller til formål som bidrar til økt kompetanse innen handelen.Studiene/kompetanseheving, herunder etter- og videreutdanning, kan foregå i Norge eller utlandet. Søknadsfrist 15. september.

  Last ned Søknadskjema Oslohandelens Utdanningslegat 2018
  NB! Ved mangelfull utfylt søknad og manglende vedlegg, vil ikke søknaden behandles.

 • Beste elev

  OHF deler årlig ut et stipend på kr 10 000 til beste elev ved service og samferdsel på Oslo handelsgymnasium og kr 15 000 til beste student ved BI Varehandelsledelse. Utvelgelsen av eleven/studenten skjer i nært samarbeid med studiestedene, og pengene tas fra Oslohandelens Utdanningslegat.

 • OHFs understøttelseslegat

  I juli 2011 ble Steen & Strøms legat til understøttelse av trængende handelsfolk, Dagny og Moritz Hirschfelds legat for barn, Chr. Strøms legat for verdige trengende av handelsstanden i Oslo, Handelsnæringens legat til økonomisk vanskeligstilte i Oslo, direktør Jens Bjelke og hustru Gerd født Haslund Engelstads legat Oslo og Handelsstands Forenings understøttelsesfond slått sammen i et legat med navnet OHFs understøttelseslegat. Fra 2012 samarbeider OHF med Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen som hjelper til med utdelingene.

 • Samuelsons legat

  Deles ut til personer bosatt i Oslo eller Drøbak som har hatt overordnede stillinger i handelen, men fått økonomiske vanskeligheter.