10 millioner til økt aktivitet i Oslo

Del : fbtw

Oslo kommune har satt av 10 millioner kroner i en pott for tildeling til personer, næringsdrivende og andre virksomheter som ønsker å gjøre markedsføring, aktiviteter eller profilering av Oslo. Søknadsfristen er allerede mandag 15.juni.

Vilkårene er publisert her.

Re:start 2020

OHF har i forslaget Re:start 2020 foreslått en pakke for å gjenåpne byen og markedsplassene i Oslo etter pandemien, og i vårt forslag var det økonomiske midler (20 mill.), endringer i regelverk og organisering av samarbeid mellom næring, kultur og kommune. OHF mener at kommunen med sitt tilbud om 10 mill. kommer Re:start litt i møte ved å fokusere på PR, men på ingen måte tilstrekkelig. Vi jobber derfor sammen med strøksforeninger i hele Oslo om hvordan vi kan samarbeide uten kommunens hjelp, men på en måte som kan gjøre litt nytte av disse 10 millionene.

Innspill?

Dersom du har forslag og innspill til hvordan byens markedsplasser – enten det er på Grünerløkka, Majorstuen eller et annet sted i Oslo – kan påny åpne seg igjen for alle bybrukere, så er vi svært lydhøre! Det kan være innspill som gjør at kunden eller bybrukeren får vite hvordan det er trygt å være i byen, hvordan transport kan gjøres, økonomiske fordelaktige tilbud, kommunisere med andre kunder eller bybrukere. Med andre ord; tiltak som hjelper kunden tilbake til sentrum og markedsplassene i sommer!

Har du innspill? Send en e-post til vår næringspolitiske direktør Jon Anders Henriksen på e-post.