12 tips til deg som skal ansette vikarer

Del : fbtw

1. Vær godt forberedt og ta deg god tid selv om det er et ferievikariat. Det kan koste deg dyrt å slurve med hvem du ansetter. Be alltid om å få se gyldig ID-kort. Flere enn du tror utgir seg for å være en annen enn de er.

2. Benytt gjerne et intervjuskjema som en struktur og mal for samtalen. (Da glemmer du ikke noe)

3. Still gode kontrollspørsmål når søkeren forklarer ting eller beskriver seg selv. F.eks. Hva gjorde du da? Kan du beskrive konkret hvordan du løste den og den oppgaven etc. En fin måte å fange opp vedkommendes troverdighet på.

4. Kontroller alltid at søker har forstått arbeidsoppgavene og hva som kreves av vedkommende.

5. Vær åpen om jobbinnhold og lønnsbetingelser. Mange arbeidsgivere overselger jobben, noe som kan føre til lav motivasjon og at ansatte slutter før man hadde tenkt.

6. Sjekk alltid referansene og still spørsmål om fravær.

7. Har ikke vedkommende arbeidserfaring, be om at de stiller med skolepapirer. Høyt fravær fra skolen kan indikere på ustabilitet.

8. Er man fortsatt usikker, be om å få snakke med nærmeste omsorgsperson. Disse er ofte mer ærlige om barnet enn man skulle tro.

9. Sjekk at alle papirer er i orden, bosted, nasjonalitet, skole etc. Stadig flere forfalsker CVen sin (les mer her).

10. Mange bruker gjerne tidligere ansatte og ferievikarer til å rekruttere nye sommervikarer. Dette kan være en enkel og rask måte å rekruttere på.

11. Sjekk sosiale medier, skaff deg et inntrykk av hvordan personen fremstår der. Men husk at man ofte her har med unge mennesker å gjøre, og at de ikke alltid er like bevisste i enhver sammenheng på hvordan de fremstår.

12. Be alltid om vandelsattest (politiattest) dersom arbeidsplassen og stillingen hjemler dette.