Klingenberggata 4

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 12081
Tittel: Klingenberggata 4
Tidsrom: 01.03.2016 – 31.12.2017
Tilbakemeldingsfrist: 26.01.2016
Berørte adresser: STORTINGSGATA 17, STORTINGSGATA 24, STORTINGSGATA 22, OLAV VS GATE 2, KLINGENBERGGATA 3, KLINGENBERGGATA 4, OLAV VS GATE 4, OLAV VS GATE 6

Arbeidets art:Omlegging av hovedledninger i Klingenberggata. Konvensjonell grøftanlegg ca.120m lengde. Arbeid i nærheten av trikk i Stortingsgt.

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

Planlegger Firma: Oslo kommune Vann Avløp
Planlegger: Kai Zander
Plan opprettet dato 06.01.2016 Kontakt tlf 23440640
Kontakt e-post: gravekoordinering@vav.oslo.kommune.no