Hils på byens Borgenmester

Del : fbtw

– Vi er selvfølgelig opptatt av handel og næringsliv. Det er en viktig del av byen, sier Marianne Borgen, ordfører i Oslo.

– Butikker, tjenester og servering gjør byen både triveligere og tryggere, og er helt klart en betingelse for en levende by. Når vi skal tilrettelegge for flere gågater og færre biler i sentrum, håper jeg mange i handelen ser muligheter for mer besøk. Vi mener dette vil gjøre byen enda mer attraktiv og levende.

Under opplæring

Snart fire måneder har hun sittet i ordførerstolen. Ikke bokstavelig talt. Det har vært lange og travle dager med en rekke representasjonsoppgaver allerede. Hun er glad forgjengeren Fabian Stang har vært raus med å dele erfaringer.

– Jeg gjorde meg mange tanker i forbindelse med overtakelsen, blant annet om folk kom til å savne Fabian. Han gjorde en kjempejobb! Vi er jo ikke like, og jeg må gjøre det på min måte. Heldigvis har jeg blitt tatt varmt i mot og er godt i siget, smiler Borgen, og legger til at hun fortsatt er under opplæring.

Selv om representasjon er nytt for henne, så kan hun mye om den politiske delen av arbeidet. Borgen har vært aktiv i Oslo SV i en årrekke og har sittet i bystyret i to perioder, den siste siden 1996. I 2011 tok hun permisjon fra jobben i Redd Barna for å bli politiker på heltid.

Barnas ordfører

Men å bli ordfører var aldri en del av planen. Oslo SV stilte ikke med ordførerkandidat ved valget i fjor. De ville ha fokus på sak – ikke person. For å gjøre en lang historie kort, ble Marianne Borgen Oslos ordfører 22. oktober.

Gunnar Larssen Marianne Borgen M

Marianne Borgen i samtale med Gunnar Larssen.

– Jeg skal være en ordfører for hele byen, og aller mest for barna. En god by å vokse opp i for barn, er en god by for alle. Å være tilstede og lytte er en viktig del av jobben. Jeg vil høre hva som fungerer og ikke fungerer. Det gjelder OHF sine arbeidsområder også.

Samarbeid med handelsstanden

Hun er opptatt av mangfoldig handel og næringsliv,  og trygg på at politikerne vil finne gode løsninger for en fremtidig by i samarbeid med handelsstanden og andre aktører.

– Privatbilene må ut på grunn av forurensning og plassmangel. Den store befolkningsveksten og klimamålene gjør at vi må ta krevende grep. Jeg har forståelse for bekymringen noen kan ha, men i samarbeid skal vi finne praktiske løsninger på for eksempel varetransport og -levering. Jeg tror at endringene i sum vil føre til økt handel.

Hun er enig i at det må tilrettelegges for innfartsparkeringer, og ser ikke bort ifra at noen av sentrums parkeringshus har for dårlig beliggenhet. Men det er fotgjengere, syklister og ikke minst kollektivreisende som får førsteprioritet.

Kjører el-bil

– Vi må styrke kollektivtilbudet snarest, kapasiteten er sprengt flere steder allerede. Dette er noe som skal pågå samtidig med at sentrum fris for privatbiler. Målet er en grønnere, hyggeligere og mer rettferdig by.

Borgen, som bor på Østensjø, bruker t-banen til og fra jobb når hun ikke sykler. Klær og lignende handler hun i sentrum, mens dagligvarer og tunge ting kjøpes i nærområdet.

– Skal jeg storhandle, selv om det er sjelden nå som barna har flyttet ut, kjører jeg el-bilen min til Bryn Senter.