Ullevålsveien

Del : fbtw

Det er opprettet en ny versjon av en plan i KGrav der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Tittel: Ullevålsveien
Tidsrom: 01.08.2016 – 31.12.2018
Tilbakemeldingsfrist: 17.02.2016

Berørte adresser: FRIMANNS GATE 16B, ULLEVÅLSVEIEN 19, ULLEVÅLSVEIEN 17, ULLEVÅLSVEIEN 15, ULLEVÅLSVEIEN 13, WESSELS GATE 1, WESSELS GATE 2B, ULLEVÅLSVEIEN 11, WESSELS GATE 2C, WESSELS GATE 2A, ULLEVÅLSVEIEN 9B, ULLEVÅLSVEIEN 9A, PILESTREDET PARK 11A, PILESTREDET PARK 11B, PILESTREDET PARK 11C, PILESTREDET PARK 11D, PILESTREDET PARK 12A, PILESTREDET PARK 12B, PILESTREDET PARK 13A, ULLEVÅLSVEIEN 31, BJERREGAARDS GATE 2E, WALDEMAR THRANES GATE 10A, WALDEMAR THRANES GATE 10C, WALDEMAR THRANES GATE 10B, BJERREGAARDS GATE 2, ULLEVÅLSVEIEN 39, ULLEVÅLSVEIEN 14, WALDEMAR THRANES GATE 1B, ULLEVÅLSVEIEN 12, DALSBERGSTIEN 2, DALSBERGSTIEN 4B, ULLEVÅLSVEIEN 10, ULLEVÅLSVEIEN 37, ULLEVÅLSVEIEN 35B, AKERSBAKKEN 39, ULLEVÅLSVEIEN 35A, FRIMANNS GATE 16A, ULLEVÅLSVEIEN 16B, SCHWENSENS GATE 9C, ULLEVÅLSVEIEN 16A, ULLEVÅLSVEIEN 7, ULLEVÅLSVEIEN 5, AKERSVEIEN 1, THOR OLSENS GATE 2, ULLEVÅLSVEIEN 1, AKERSGATA 74, AKERSGATA 73B

Arbeidets art:
Grave opp Ullevålsveien fra Waldemar Thranesgate til Thor Olsensgate og erstatte all ekistererende VA med nytt.
VAVs kontaktperson: Hans-Henry Holstad
e-post: hans.holstad@vav.oslo.kommune.no

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Planlegger Firma: Oslo kommune Vann Avløp
Planlegger Morten: Kristensen
Versjon opprettet dato 02.02.2016
Kontakt e-post: morten.kristensen@vav.oslo.kommune.no