Gateopprustning Deichmans gate

Del : fbtw

Det er opprettet en ny versjon av en plan i KGrav der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Tittel: Gateopprustning Deichmans gate
Tidsrom: 01.04.2016 – 01.10.2016
Tilbakemeldingsfrist: 02.03.2016

Berørte adresser: ROSTEDS GATE 8, ROSTEDS GATE 6, DEICHMANS GATE 6D, ROSTEDS GATE 10, DEICHMANS GATE 6A, DEICHMANS GATE 6B, DEICHMANS GATE 6C, DEICHMANS GATE 11, DEICHMANS GATE 8A, DEICHMANS GATE 8B, DEICHMANS GATE 13, DEICHMANS GATE 15B, DEICHMANS GATE 15A, DEICHMANS GATE 17, DEICHMANS GATE 19, WILSES GATE 3B, FREDENSBORGVEIEN 21C, WILSES GATE 3A, DEICHMANS GATE 21, WILSES GATE 1, DEICHMANS GATE 9A, ROSTEDS GATE 7A, DEICHMANS GATE 9B, MØLLERGATA 49, MØLLERGATA 42B, WILSES GATE 10, MØLLERGATA 42, WILSES GATE 8B, WILSES GATE 8A, WILSES GATE 6, MØLLERGATA 40, DEICHMANS GATE 25, WILSES GATE 4A, WILSES GATE 2B, DEICHMANS GATE 27B, WILSES GATE 2A, DEICHMANS GATE 27A, DEICHMANS GATE 10A, DEICHMANS GATE 10B, MØLLERGATA 38A, DEICHMANS GATE 10C, MØLLERGATA 47B

Arbeidets art:
Versjon 2.0 – Kun oppdatert forventet start og slutt for prosjektet. Rehabilitering av gate, med masseutskiftning, overflatearbeider og beplantning.

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Planlegger Firma: Oslo kommune SAM Veiplan
Planlegger: Ola Martinsen
Plan opprettet dato 02.02.2015 Kontakt tlf
Kontakt e-post: ola.martinsen@bym.oslo.kommune.no