Hjortnes-Tjuvholmen. Standardheving GSV.

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Tittel: Hjortnes-Tjuvholmen. Standardheving GSV.
Tidsrom: 29.03.2016 – 30.06.2016
Tilbakemeldingsfrist: 09.03.2016
Berørte adresser: –

Arbeidets art:
Utvidelse av eksisterende gang- og sykkelveg.

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no
Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Planlegger Firma: Statens Vegvesen
Planlegger: Hege Holum
Versjon opprettet dato 18.02.2016
Kontakt e-post: hege.holum@vegvesen.no