Skovveien

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Tittel: Skovveien
Tidsrom: 18.05.2016 – 31.12.2016
Tilbakemeldingsfrist: 17.03.2016

Berørte adresser:
SKOVVEIEN 20, SKOVVEIEN 11, SKOVVEIEN 22, SKOVVEIEN 13A, SKOVVEIEN 15, SKOVVEIEN 24A, BRISKEBYVEIEN 2B, SKOVVEIEN 24B, SKOVVEIEN 17, SKOVVEIEN 26, MELTZERS GATE 9, SKOVVEIEN 27, SKOVVEIEN 29, RIDDERVOLDS GATE 12, BRISKEBYVEIEN 2, SKOVVEIEN 6A, SKOVVEIEN 8, SKOVVEIEN 10A, SKOVVEIEN 10B, SKOVVEIEN 5, SKOVVEIEN 12, SKOVVEIEN 7, BEHRENS’ GATE 2, SKOVVEIEN 9, SKOVVEIEN 16, SKOVVEIEN 18B, SKOVVEIEN 18A

Arbeidets art:
Asfaltering

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Planlegger Firma: Oslo kommune BYM Arbeidsvarsling
Planlegger: Stein H. Johansen
Plan opprettet dato 26.02.2016
Kontakt e-post: stein.johansen@bym.oslo.kommune.no