Camilla Colletts vei

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Tittel: Camilla Colletts vei
Tidsrom: 18.05.2016 – 31.12.2016
Tilbakemeldingsfrist: 17.03.2016

Berørte adresser: JOSEFINES GATE 30, JOSEFINES GATE 28B, RIDDERVOLDS GATE 12, RIDDERVOLDS GATE 9, CAMILLA COLLETTS VEI 1, CAMILLA COLLETTS VEI 2A, CAMILLA COLLETTS VEI 2B, CAMILLA COLLETTS VEI 3, CAMILLA COLLETTS VEI 4, CAMILLA COLLETTS VEI 6, CAMILLA COLLETTS VEI 5, CAMILLA COLLETTS VEI 8, CAMILLA COLLETTS VEI 7, CAMILLA COLLETTS VEI 10A, CAMILLA COLLETTS VEI 9A, CAMILLA COLLETTS VEI 10B, CAMILLA COLLETTS VEI 9B, CAMILLA COLLETTS VEI 11A, CAMILLA COLLETTS VEI 12A, CAMILLA COLLETTS VEI 12B, CAMILLA COLLETTS VEI 11B, CAMILLA COLLETTS VEI 14, CAMILLA COLLETTS VEI 13A, CAMILLA COLLETTS VEI 14B, CAMILLA COLLETTS VEI 13B, CAMILLA COLLETTS VEI 16, CAMILLA COLLETTS VEI 15, CAMILLA COLLETTS VEI 18, CAMILLA COLLETTS VEI 17, CAMILLA COLLETTS VEI 20, URANIENBORGVEIEN 12, JOSEFINES GATE 41B, JOSEFINES GATE 41A, JOSEFINES GATE 39, JOSEFINES GATE 36B, JOSEFINES GATE 36A, JOSEFINES GATE 34, JOSEFINES GATE 37, JOSEFINES GATE 35, JOSEFINES GATE 32, JOSEFINES GATE 33, JOSEFINES GATE 31, JOSEFINES GATE 29, JOSEFINES GATE 28, JOSEFINES GATE 27, JOSEFINES GATE 26, JOSEFINES GATE 25, JOSEFINES GATE 26B, JOSEFINES GATE 22A, JOSEFINES GATE 22B

Arbeidets art:
Asfaltering

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no
Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Planlegger Firma Oslo kommune: BYM Arbeidsvarsling
Planlegger: Stein H. Johansen
Plan opprettet dato 26.02.2016
Kontakt e-post: stein.johansen@bym.oslo.kommune.no