St. Halvards gate

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 12212
Versjon: 1
Tittel: St. Halvards gate
Tidsrom: 18.05.2016 – 31.12.2016
Tilbakemeldingsfrist: 17.03.2016
Berørte adresser: ST.HALVARDS GATE 59A, ST.HALVARDS GATE 61A, ST.HALVARDS GATE 61B, ST.HALVARDS GATE 59B, ST.HALVARDS GATE 57A, ST.HALVARDS GATE 57C, ST.HALVARDS GATE 57B, SCHWEIGAARDS GATE 94A, SCHWEIGAARDS GATE 94B, SCHWEIGAARDS GATE 98A, SCHWEIGAARDS GATE 96, SCHWEIGAARDS GATE 99A, SCHWEIGAARDS GATE 99B, SCHWEIGAARDS GATE 99C, ST.HALVARDS GATE 25A, ST.HALVARDS GATE 25B, ST.HALVARDS GATE 23, ST.HALVARDS GATE 25C, ST.HALVARDS GATE 25D, ST.HALVARDS GATE 33, ST.HALVARDS GATE 25E, ST.HALVARDS GATE 25F, ST.HALVARDS GATE 31C, ST.HALVARDS GATE 31B, ST.HALVARDS GATE 27B, EGEDES GATE 1, ST.HALVARDS GATE 27A, ST.HALVARDS GATE 31, ST.HALVARDS GATE 29, ST.HALVARDS GATE 28D, ST.HALVARDS GATE 28E, ST.HALVARDS GATE 28F, ST.HALVARDS GATE 20B, ST.HALVARDS GATE 20C, ST.HALVARDS GATE 28, ARUPS GATE 13, ST.HALVARDS GATE 20D, ST.HALVARDS GATE 20A, ST.HALVARDS GATE 24, ST.HALVARDS GATE 20E

Arbeidets art:
Asfaltering

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no
Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Planlegger Firma Oslo kommune: BYM Arbeidsvarsling
Planlegger: Stein H. Johansen
Plan opprettet dato: 26.02.2016
Kontakt e-post: stein.johansen@bym.oslo.kommune.no