Jan Bjelkes gate

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Tittel: Jens Bjelkes gate
Tidsrom: 18.05.2016 – 31.12.2016
Tilbakemeldingsfrist: 17.03.2016

Berørte adresser: HERSLEBS GATE 26, JENS BJELKES GATE 39A, JENS BJELKES GATE 39B, TØYENGATA 40A, TØYENGATA 40B, TØYENGATA 39B, TØYENGATA 40C, TØYENGATA 39A, TØYENGATA 40F, TØYENGATA 40D, TØYENGATA 40E, TØYENGATA 38A, JENS BJELKES GATE 41B, JENS BJELKES GATE 35B, JENS BJELKES GATE 35C, JENS BJELKES GATE 35A, MOTZFELDTS GATE 32B, MOTZFELDTS GATE 32C, MOTZFELDTS GATE 32A, MOTZFELDTS GATE 33A, MOTZFELDTS GATE 33B, JENS BJELKES GATE 37A, JENS BJELKES GATE 37B

Arbeidets art:
Asfaltering

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Planlegger Firma Oslo kommune: BYM Arbeidsvarsling
Planlegger: Stein H. Johansen
Plan opprettet dato 26.02.2016
Kontakt e-post: stein.johansen@bym.oslo.kommune.no