Pass på avtalevilkår!

Del : fbtw

Chr. Mobech Treningsspesialisten AS  reagerer på urimelige vilkår i en leverandøravtale og oppfordrer andre til å passe på.

– Det må fremgå tydelig i en avtale hva man betaler for og hva som skjer ved oppsigelse. I avtalen vi reagerer på, må vi blant annet etterbetale tre måneder, selv om avtalen og tjenestene for lengst er opphørt, sier styreleder Hans Christian Mobech.

Uforutsigbart og utrygt

Ole Christian og Hans Christian Mobech (2)Sammen med sønnen Ole Christian Mobech selger han treningsutstyr fra en forretning i Møllergata og nettbutikk. Det er en avtale med et mindre IT-firma de stiller spørsmålstegn ved.

– Når vi betaler for drift og vedlikehold av nettsiden, og den ligger nede, så mener jeg det er en kostnad leverandøren må ta og ikke legge oppå den faste månedskostnaden. En slik avtale finnes ikke forutsigbar, og gjøre kunden utrygg, sier Ole Christian, som er daglig leder i bedriften.

Må lese grundig

De synes det er utrolig hva som faktisk står i enkelte avtaler, dersom man leser grundig igjennom.

– Det er jo nesten så man må ha en fagperson til å se igjennom vilkårene på forhånd, slik at man ikke havner i en vanskelig situasjon senere. De færreste tar avtalene til domstolsbehandling, sier styreleder Hans Christian.

Enklere med standardavtale

Neste gang er de klare på at de vil etterspørre en standardavtale fra eksempelvis IKT-Norge. En slik avtale for IKT-leveranser vil bidra til enklere forhandlinger og ikke minst færre konflikter.

– De generelle vilkårene i avtalen som Mobech viser til, er elendige for han som kunde. Dette understreker igjen hvor viktig det er å lese vilkår i avtaler og ikke akseptere hva som helst av betingelser, konkluderer Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i OHF.

Carl Arthur Christiansen i Advokatfirma Ræder oppsummerer slik:

– Utgangspunktet er at både selger og kjøper ønsker å avlaste seg mest mulig risiko, og uten nærmere kunnskap om tjenesten og prisen som er betalt, er det vanskelig å vurdere hva som er urimelig. Det tas naturligvis forbehold i avtaler, men det er uvanlig at leverandøren fraskriver seg alt ansvaret som i dette tilfellet.

Holde tilbake betaling

Carl Arthur Christiansen i Advokatfirma Ræder.

Carl Arthur Christiansen i Advokatfirma Ræder.

Han legger til at kunden har mulighet til å holde tilbake betaling, hvis man ikke har fått det man mener å ha krav på. At kunden protesterer, kan tvinge frem en forhandlingsposisjon. De fleste ønsker å unngå tidkrevende, usikre og dyre prosesser, og mange slike tvister løses derfor ved at partene møtes et sted på midten.

– Det skjer ofte at jeg får henvendelser fra bedrifter som vil annullere eller avslutte avtaler de ikke har sett konsekvensene av. Travle bedriftseiere tar seg ikke tid eller råd til å lese leverandørens vilkår, i alle fall ikke for mindre avtaler. Avtaler innen IT, telefoni, markedsføring osv. er ofte kompliserte og kan være skrevet på omstendelig engelsk. Mange lever nok også i den tro at det finnes lover og regler som kan påberopes om kontrakten er ubalansert eller lite rimelig. Men mellom næringsdrivende er avtalefrihet hovedregelen. Som kunde har man en undersøkelsesplikt og en underskrevet avtale er bindende.

Sjelden til domstolen

Det finnes bestemmelser (avtalelovens § 36) som gir mulighet for å sensurere avtaleklausuler, men terskelen for at domstolene vil gripe inn i kommersielle kontraktsforhold er høy. Kommersielle argumenter er derfor ofte de beste, og leverandøren bør få tilbakemelding om at avtalen ikke er kundevennlig. Mange leverandører er ikke nødvendigvis bevisste hvordan leverings- og kontraktbetingelser fremstår for kundene.

– Vi opplever ofte at mindre leverandører finner standardbetingelser på nett som de fornorsker og forsøker å tilpasse til sin bransje og virksomhet. Det er ikke alltid like vellykket.

Les mer om hva du bør være oppmerksom på ved avtaleinngåelse her.