Åkebergveien

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 12322
Tittel: Åkebergveien
Tidsrom: 02.10.2017 – 11.10.2019
Tilbakemeldingsfrist: 30.04.2016
Berørte adresser:
ÅKEBERGVEIEN 28, MAGNUS’ GATE 1C, MAGNUS’ GATE 1A, MAGNUS’ GATE 1B, MAGNUS’ GATE 2B, MAGNUS’ GATE 2A, ÅKEBERGVEIEN 24B, ÅKEBERGVEIEN 24A, SIGURDS GATE 1A, ÅKEBERGVEIEN 50E, ÅKEBERGVEIEN 50D, ÅKEBERGVEIEN 50F, ÅKEBERGVEIEN 50C, ÅKEBERGVEIEN 50G, ÅKEBERGVEIEN 42A, ÅKEBERGVEIEN 42B, ÅKEBERGVEIEN 11, HÅKONS GATE 11A, ÅKEBERGVEIEN 40, ÅKEBERGVEIEN 38B, ÅKEBERGVEIEN 38A, HÅKONS GATE 10B, ÅKEBERGVEIEN 36A, ÅKEBERGVEIEN 36B, ÅKEBERGVEIEN 34A, ÅKEBERGVEIEN 34B, SVERRES GATE 1B, ÅKEBERGVEIEN 32A, ÅKEBERGVEIEN 32B, SVERRES GATE 1A, ÅKEBERGVEIEN 30, SVERRES GATE 2, ÅKEBERGVEIEN 28B, SVERRES GATE 4, KJØLBERGGATA 1C, KJØLBERGGATA 1B, KJØLBERGGATA 1A, ÅKEBERGVEIEN 56, ENERHAUGKLEIVA 4, ENERHAUGPLASSEN 4B, ENERHAUGPLASSEN 4A, BORGGATA 2, ÅKEBERGVEIEN 12, ÅKEBERGVEIEN 14, ÅKEBERGVEIEN 16, EIRIKS GATE 2C, EIRIKS GATE 2A, EIRIKS GATE 2B, EIRIKS GATE 4, ÅKEBERGVEIEN 18A, EIRIKS GATE 1A, ÅKEBERGVEIEN 18B, PLATOUS GATE 6, GRØNLANDSLEIRET 28B, GRØNLANDSLEIRET 28, GRØNLANDSLEIRET 30, GRØNLANDSLEIRET 25

Arbeidets art:
Anlegg av fortau, sykkelfelt og kjørefelt i Åkebergveien fra Ring 2 til Grønlandsleiret. Veiens bredde økes fra ca 14 til 16 meter.
Det skal etableres kantstein både mellom sykkelfelt-fortau og kjørefelt-sykkelfelt. Nye sluk og hjelpesluk mot kantstein på begge sider av veien. Det planlegges ny belysning på strekningen.

BYM ber om at kabel- og ledningseiere vurderer oppgraderingsbehov av sine anlegg

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no
Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Planlegger Firma:Oslo kommune BYM gate og kollektiv
Planlegger: Lars Olav Farstad
Plan opprettet dato: 17.03.2016
Kontakt e-post:lars.olav.farstad@bym.oslo.kommune.no