Trondheimsveien 37

Del : fbtw

Det er opprettet en ny versjon av en plan i KGrav der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Tittel: Trondheimsveien 37
Tidsrom: 05.04.2016 – 28.04.2016
Tilbakemeldingsfrist: 06.04.2016

Berørte adresser:

TRONDHEIMSVEIEN 44, TRONDHEIMSVEIEN 37, TRONDHEIMSVEIEN 35A, TRONDHEIMSVEIEN 42B, TRONDHEIMSVEIEN 35C, TRONDHEIMSVEIEN 35B, TRONDHEIMSVEIEN 42A, TRONDHEIMSVEIEN 33, TRONDHEIMSVEIEN 32, TRONDHEIMSVEIEN 34, TRONDHEIMSVEIEN 36, TRONDHEIMSVEIEN 27, TRONDHEIMSVEIEN 25, SARS’ GATE 10

Arbeidets art:
Graving av fiber for utvidelse av bredbånd til ICE Norway
Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Planlegger Firma: Broadnet
Planlegger: Fredrik Bøhle
Plan opprettet dato 10.03.2016
Kontakt e-post: fredrik@kimsteinsholt.no