Løkkeveien

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Tittel: Løkkeveien
Tidsrom: 18.05.2016 – 31.12.2016
Tilbakemeldingsfrist: 17.05.2016

Berørte adresser:

KRONPRINSENS GATE 14, DRONNING MAUDS GATE 11, DRONNING MAUDS GATE 10B, LØKKEVEIEN 4B, LØKKEVEIEN 5, HANSTEENS GATE 8B, HANSTEENS GATE 1A, LØKKEVEIEN 4A, HUITFELDTS GATE 11B, HUITFELDTS GATE 11A, HANSTEENS GATE 1B, HUITFELDTS GATE 12A, LØKKEVEIEN 7A, LØKKEVEIEN 7B, LØKKEVEIEN 9A, LØKKEVEIEN 9B, LØKKEVEIEN 9C, HUITFELDTS GATE 12B, ARBINS GATE 13B, HANSTEENS GATE 10C, ARBINS GATE 13A, LØKKEVEIEN 11, DRONNING MAUDS GATE 15, LØKKEVEIEN 13A, LØKKEVEIEN 13B, HANSTEENS GATE 8, LØKKEVEIEN 1, PARKVEIEN 60

Arbeidets art:

Asfaltering
Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

Planlegger Firma: Oslo kommune BYM Arbeidsvarsling
Planlegger: Stein H. Johansen
Kontakt e-post: stein.johansen@bym.oslo.kommune.no