OML Fredensborgveien 4A

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 12499
Tittel: OML Fredensborgveien 4A
Tidsrom: 06.06.2016 – 16.06.2016
Tilbakemeldingsfrist: 31.05.2016

Berørte adresser:

FREDENSBORGVEIEN 17, THOR OLSENS GATE 10B, THOR OLSENS GATE 12, THOR OLSENS GATE 10A, THOR OLSENS GATE 8B, THOR OLSENS GATE 8A, FREDENSBORGVEIEN 15A, FREDENSBORGVEIEN 16, THOR OLSENS GATE 6B, FREDENSBORGVEIEN 14C, FREDENSBORGVEIEN 13B, THOR OLSENS GATE 6A, FREDENSBORGVEIEN 13A, THOR OLSENS GATE 9, FREDENSBORGVEIEN 14D, FREDENSBORGVEIEN 14B, FREDENSBORGVEIEN 11A, FREDENSBORGVEIEN 14A, THOR OLSENS GATE 7A, FREDENSBORGVEIEN 12B, FREDENSBORGVEIEN 9A, THOR OLSENS GATE 7B, FREDENSBORGVEIEN 12A, THOR OLSENS GATE 5A, FREDENSBORGVEIEN 9B, THOR OLSENS GATE 7C, FREDENSBORGVEIEN 9C, FREDENSBORGVEIEN 10, THOR OLSENS GATE 5B, FREDENSBORGVEIEN 8, FREDENSBORGVEIEN 7

Arbeidets art:

Graving i fortau + en kryssing av gate

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Planlegger Firma: Canal Digital Kabel TV
Planlegger: Anders Melland
Kontakt e-post: anders.melland@no.relacom.com