Fiskehallen

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 12556
Versjon: 1
Tittel: Fiskehallen
Tidsrom: 13.06.2016 – 11.07.2016
Tilbakemeldingsfrist: 12.06.2016

Berørte adresser:

AKERSHUSSTRANDA 27, AKERSHUSSTRANDA 23, AKERSHUSSTRANDA 21

Arbeidets art:
Graving av grøft for fremføring av fiber til ICE Norway

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Planlegger Firma: Broadnet
Planlegger: Fredrik Bøhle
Plan opprettet dato: 23.05.2016
Kontakt e-post: fredrik@kimsteinsholt.no