Olafiaplassen

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 12573
Versjon: 1
Tittel: Olafiaplassen
Tidsrom: 01.11.2016 – 01.06.2017
Tilbakemeldingsfrist: 15.06.2016

Arbeidets art:

Etablering av skateanlegg i blant annet betong, naturstein, cortenstål. Se vedlegg for plantegning

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no
Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Planlegger Firma: Oslo kommune SAM Veiplan
Planlegger: Marita Sanni
Kontakt e-post: marita.sanni@bym.oslo.kommune.no