Fridtjof Nansens plass

Fridtjof Nansens plass (Borggården) som bilfri sone?

Del : fbtw

Fridtjof Nansens plass (Borggården) som bilfri sone?

Oslo Handelsstands Forening har gitt sitt syn på kommunens forslag om å fjerne bilkjøring på Fridtjof Nansens plass i Oslo sentrum. Forslaget bygger på politikken i byrådserklæringen fra oktober i fjor, som fastsatte bilfritt sentrum som mål innen 2017. OHF omtalte forslaget i denne artikkelen 9.mai.

Oslo sentrum trenger et yrende byliv, og vi mener at torg, gågater og handlegater er avgjørende for å få til et levende sentrum. Men vi advarer mot politikk og tiltak som ikke tar hensyn til hvordan handel og næringsliv skal være konkurransedyktige og lønnsomme. Nye, kraftige byutviklingsgrep må testes med følgende lakmustest: Gjør dette tiltaket sentrumshandel mer mangfoldig, lønnsom og konkurransedyktig, eller ei? Er svaret «nei» eller «vet ikke», må forslaget utredes grundigere (eller ‘parkeres’).

Vårt budskap til kommunen om forslaget om å fjerne trafikken fra Fridtjof Nansens plass er at forslaget må vise hvordan dagens faghandel og tjenestenæringer på torget skal fungere etter tiltaket; at forslaget må vurdere hvordan trafikkstengingen påvirker sentrumsområdet utenfor selve borggården; og ikke minst må kommunen planlegge grundigere – sammen med lokalt næringsliv  – om hvordan plassen skal utvikles og forsterkes også utenfor fellesferien. En drøm om borggården som et sydeuropeisk torg kan fungere om sommeren dersom det planlegges, investeres og bygges smart. Samtidig må torget (og sentrum) også by på folkeliv resten av året – da behøves det annet enn uteservering.

Les OHFs tilsvar her. Vi benytter anledningen til å takke alle medlemmene for gode innspill til vår høringsuttalelse.