VA-rehabilitering i Tollbugata fra Kirkegata til Akersgata

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 12794
Tidsrom: 01.02.2017 – 01.03.2018
Tilbakemeldingsfrist: 21.08.2016

Berørte adresser:

KONGENS GATE 14, AKERSGATA 8, TOLLBUGATA 30, TOLLBUGATA 27, ØVRE SLOTTSGATE 2C, ØVRE SLOTTSGATE 4, TOLLBUGATA 25, NEDRE SLOTTSGATE 3B, NEDRE SLOTTSGATE 5, TOLLBUGATA 24, TOLLBUGATA 22, TOLLBUGATA 17, KONGENS GATE 12, TOLLBUGATA 20, KONGENS GATE 17, KIRKEGATA 17, TOLLBUGATA 19

Arbeidets art:

Prosjektet omfatter rehabilitering av eksisterende vann ogg avløpsledninger i Tollbugata fra Kirkegata til Akersgata. Rehabiliteringen vil bli utført med en kombinasjon av graveløsninger, strømpekjøring og utblokking. Valg av metode vil sees på i prosjekteringsfasen.
Prosjektleder og kontakt for prosjektet i VAV er Rolv Anders Systad. Han kan nås på telefon: 928 23 449 eller 23 44 00 40, eller e-post: rolvanders.systad@vav.oslo.kommune.no
Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Planlegger Firma: Oslo kommune Vann Avløp
Planlegger: Terje Rødberg
Plan opprettet dato: 01.08.2016
Kontakt e-post: terje.rodberg@vav.oslo.kommune.no