Huitfeldts gate 15 ny fjernvarme tilknytning

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 12856
Tittel: Huitfeldts gate 15 ny fjernvarme tilknytning
Tidsrom: 30.09.2016 – 28.10.2016
Tilbakemeldingsfrist: 13.09.2016

Berørte adresser:

HUITFELDTS GATE 13, HUITFELDTS GATE 15, HUITFELDTS GATE 14, HUITFELDTS GATE 16D, HUITFELDTS GATE 16A, HUITFELDTS GATE 17, HUITFELDTS GATE 16C, HUITFELDTS GATE 16B, HUITFELDTS GATE 18, HUITFELDTS GATE 19

Arbeidets art:

Levering av fjernvarme til nytt bygg i Huitfeldts gate 15
Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Planlegger Firma: Hafslund Varme
Planlegger: Håkon Saugnes
Plan opprettet dato: 24.08.2016
Kontakt e-post: hakon.saugnes@hafslund.no