Utvidelse av trikkeholdeplass – Jernbanetorget

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 13141
Versjon: 1
Tittel: Utvidelse av trikkeholdeplass – Jernbanetorget
Tidsrom: 02.01.2017 – 31.03.2017
Tilbakemeldingsfrist: 23.12.2016

Berørte adresser:

BISKOP GUNNERUS’ GATE 3, SKIPPERGATA 44

Arbeidets art:

Holdeplassen skal utvides med 1 m mot Royal Christiania Hotel og det ene lehuset skal fjernes. Vedlagt er tegning av tiltaket.
Tidligst oppstart er 02.01.17. Arbeidet tar ca. 4 uker men det er mulig at noe av arbeidet skal utføres i mars.

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no
Planlegger Firma: Sporveien Oslo
Planlegger: Alison Lem
Plan opprettet dato: 16.12.2016
Versjon opprettet dato: 16.12.2016
Kontakt e-post: Alison.Lem@Sporveien.com