Nå er det på tide å rope litt!

Del : fbtw

Jeg liker best å bruke innestemme og samarbeide om gode løsninger basert på fakta.
Nå føler jeg imidlertid behov for å bruke utestemme.

Vi har arbeidet for økt byliv med sammenhengende bilfrie gater og områder. Steder som er tilgjengelig for alle. Også for de som velger å komme til sentrum med bil. De må få parkert nær de bilfrie områdene.

Vi var motstander av helt bilfri by innenfor Ring1. Vi krevde at varetransport, håndverkere, funksjonshemmede og andre med særskilte behov måtte få tilgang til sentrum. Parkeringshusene måtte også være tilgjengelige for kunder. Ovennevnte ser nå ut til å være tatt til følge ved vår bruk av innestemme. Takk.

Vi reagerer imidlertid på at byråd Lan Marie Nguyen Berg i Bystyresalen 1.2. tar oss til inntekt for sitt syn. På to konkrete spørsmål fra Bystyret svarte hun:
«Oslo Handelsstands Forening har snudd tvert om 180 grader, og er nå positivt innstilt til tiltaket».

Dette utsagnet tar vi sterk avstand fra. OHF har ikke snudd 180. Vi står fast ved vår sentrumspolitikk.
Vi har i brev til byråden bedt om en forklaring. Den har vi ennå ikke mottatt.

Planen ser nå ut til å være at all parkering på 650 plasser skal fjernes i juni i år. OHF har etterlyst konsekvensanalyser for de berørte innen handel og servering. Vi har videre bedt om å få tilgang til konkrete planer i tilknytning til prosjektet. Det er avtalt noen møter, men analyser og konkrete planer har vi ikke sett.

Dersom vi skal få til godt bymiljø med aktivt byliv innen handel og servering, må det grundig planlegging til. De planene skulle foreligget for lenge siden slik at de involverte kunne starte sin egen planlegging og investering. Medvirkning og samarbeid kaller vi det.

Vi må nå ta i bruk UTESTEMMEN og be om at fjerningen av 650 parkeringsplasser utsettes til analyser er foretatt og planene har vært ute på høring. Og reelle planer foreligger.

Aktuelle byråder var på studietur til Brussel i fjor, sammen med bla OHF, for å se hvordan de gikk frem for å fjerne biler fra sentrum i 2016. Vi lærte alle sammen mye, særlig hvordan man ikke skal gjøre det. Nå må vi bruke kunnskapen.

OHF har tatt initiativ til tilsvarende studietur i mai. Da går turen til København som sies å ha overføringsverdi i den prosessen vi skal gjennom for å skape mer byliv og mindre bruk av bil. Handel og servering er som vanlig tilpasningsdyktig, positiv og samarbeidsvillig.

Nå sier vi tydelig NEI til det råkjøret det er lagt opp til ved fjerning av 650 parkeringsplasser i sentrum uten en konkret plan for helårsbruk.

Byrådsleder Raymond Johansen vil på frokostmøtet vårt tirsdag 21.mars besvare følgende spørsmål:

• Hvordan blir permanente og midlertidige tiltak planlagt og utført?
• Hvordan vil lokalt næringsliv i den enkelte gate eller torg bli konsultert?
• Hvordan skal sentrum som en helhet få et løft i dette prosjektet?
• Ulike bransjer har ulike behov i forbindelse med transport av personer, tjenester og varer. Hvordan blir slike hensyn sikret i prosjektet?

Påmelding til dette møtet finner du ved å klikke HER.

Jeg ser frem til fortsatt å kunne bruke innestemmen.

Hilsen fra

Gunnar Larssen
Adm.direktør
Gunnar@ohf.no