Fibertrasse til Helgesensgate 63

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 13511
Tittel: Fibertrasse til Helgesensgate 63
Tidsrom: 21.03.2017 – 30.06.2017
Tilbakemeldingsfrist: 20.03.2017

Berørte adresser:

HELGESENS GATE 63, HELGESENS GATE 66B, HELGESENS GATE 66A, HELGESENS GATE 68

Arbeidets art:

Grave fra Helgesensgate  og ned innkjørsel og inn til nr 63.  Totalt 49m gravelengde i asfalt

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 
Planlegger Firma: Telenor Norge AS
Planlegger: Gunnar Homme
Plan opprettet dato: 28.02.2017
Kontakt e-post: gunnar.homme@eltelnetworks.no