Midlertidig trikketrasé Stenersgata, Christian Kroghs gate, Hausmannsgate

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 13993
Tittel: Midlertidig trikketrasé Stenersgata, Christian Kroghs gate, Hausmannsgate
Tidsrom: 02.01.2018 – 31.07.2018
Tilbakemeldingsfrist: 10.07.2017

 

Berørte adresser:

BRUGATA 9, BRUGATA 11, CHRISTIAN KROHGS GATE 1, BRUGATA 15, BRUGATA 17C, BRUGATA 17B, BRUGATA 17A, HAUSMANNS GATE 7, BRUGATA 17D, CHRISTIAN KROHGS GATE 2,
CHRISTIAN KROHGS GATE 15, CHRISTIAN KROHGS GATE 10, CHRISTIAN KROHGS GATE 12, CHRISTIAN KROHGS GATE 16, STORGATA 38, HAUSMANNS GATE 6, CHRISTIAN KROHGS GATE 28C,
CHRISTIAN KROHGS GATE 28B, STENERSGATA 4, STENERSGATA 8, STENERSGATA 1C, STENERSGATA 10, STENERSGATA 1D, LYBEKKERGATA 5, STENERSGATA 16, STENERSGATA 18, STENERSGATA 20,
STENERSGATA 22, STENERSGATA 24, LILLETORGET 1, STORGATA 51, BRUGATA 14, STENERSGATA 1A, STENERSGATA 2, STENERSGATA 1B

 

Arbeidets art:

Legging av fundament og bygging av midlertidig trikkespor. Trikketraséen er planlagt brukt under gjennomføring av Opprusting av Storgata, dvs. 2018-2020.

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

 

Planlegger Firma: Sporveien Oslo
Planlegger: Alison Lem
Plan opprettet dato: 20.06.2017
Versjon opprettet dato: 20.06.2017
Kontakt e-post: Alison.Lem@Sporveien.com