Niels Juels gate 56

Del : fbtw

Det er opprettet en ny versjon av en plan i KGrav der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 13780
Versjon: 2
Tittel: Niels Juels gate 56
Tidsrom: 07.08.2017 – 24.08.2017
Tilbakemeldingsfrist: 27.07.2017

 

 

Berørte adresser:

 

SKOVVEIEN 20, SKOVVEIEN 15, PRESIDENT HARBITZ’ GATE 4, PRESIDENT HARBITZ’ GATE 3, NIELS JUELS GATE 35, NIELS JUELS GATE 52, NIELS JUELS GATE 37B, NIELS JUELS GATE 37A, NIELS JUELS GATE 39A, NIELS JUELS GATE 39C, NIELS JUELS GATE 39B, NIELS JUELS GATE 41A, PRESIDENT HARBITZ’ GATE 2A, NIELS JUELS GATE 41B, PRESIDENT HARBITZ’ GATE 2D, PRESIDENT HARBITZ’ GATE 2B, PRESIDENT HARBITZ’ GATE 1B, PRESIDENT HARBITZ’ GATE 2C, PRESIDENT HARBITZ’ GATE 1A, SKOVVEIEN 18B, SKOVVEIEN 18A

 

 

Arbeidets art:

Graving av grøft for nedlegging av rør til fiberkabler.
Nedsetting av tre stk. kummer.
v/Niels Juels gate 41B
v/Niels Juels gate 52
v/President Harbitz’ gate 3

 

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: Telenor Norge AS
Planlegger: Bill Moe Johannessen
Plan opprettet dato: 02.05.2017
Versjon opprettet dato: 17.07.2017
Kontakt e-post: Bill.moe.johannessen@no.relacom.com