34 millioner til RestartOslo 2021

Del : fbtw

Oslo kommune lyser ut 34 millioner kroner til tiltak! Bli med å skape byliv og styrke handels- og serveringsbransjen i Oslo sentrum!

Merk at det er kort søknadsfrist – allerede fredag 25. juni.

Oslo kommune lyser nå ut 34 millioner kroner under tilskuddsordningen «RestartOslo 2021». Pengene skal gå til bidrag som kan gi byen vår en skikkelig boost! Aktivitetene skal bidra til økt byliv og først og fremst styrke handels-, service og serveringsbransjen.

Midlene er ment til å gå til de som har vært hardt rammet av smittevernrestriksjonene, og ikke minst de med de gode idéene for økt byliv. Søkere kan være alt fra enkeltindivider, virksomheter, foreninger, nabolag, sameiet, t.o.m. større samarbeidskonstellasjoner.

Vær oppmerksom på at tilskuddsordningen delt i tre iht. ulike typer idéprosjekter/tiltak mot økt byliv:

  • 1.1. Fellesprosjekter 9,5 mill. (f.eks. større fellestiltak og samarbeid, profileringskampanje)
  • 1.2. Bedriftsrettede aktivitetstilskudd – 20 mill (direkte tilskudd til virksomheter for gjennomføring av aktiviteter knyttet til felles tiltak)
  • 1.3. Levende gater (Lavterskel aktivitetstilskudd) – 4,5 mill (f.eks. aktiviteter som tar i bruk gater, plasser, torg eller veiareal. Helst knyttet til fellesprosjekter pkt. 1)

Hvor?

Tilskudd kan gis til aktiviteter i Oslo sentrum og kan gis innenfor følgende geografiske avgrensing: De 13 delområdene i Handlingsprogram for økt byliv (pluss Grønland og Tøyen), skjenkeringen og strøksgatene med etablert byliv.  Klikk på kartet for å se nærmere. 

Klikk her for mer informasjon om hvordan du søker og lenke til digitalt søknadsskjema.

Klikk her for retningslinjer for tilskudd til aktiviteter for økt handel og byliv