350-kroners grensen ikke borte likevel

Del : fbtw

Den momsfrie 350-grensen på utenlandsk netthandel er besluttet fjernet fra 1. april. For å unngå opphoping av pakker på grensen, bekrefter Skatteetaten at varer likevel ikke vil bli belastet med moms og fortollingsgebyr. Dette er en konkurranseulempe for norsk varehandel og svært skuffende!

Den momsfrie grensen har vært svært gunstig for forbrukere, og en stor fordel for utenlandske nettbutikker. For handelsnæringen i Norge har det derimot vært en stor og urimelig ulempe.

Dette er svært uheldig for norsk handel. Vi er opptatt av konkurransedyktige vilkår og mener at myndighetene har hatt god tid til å finne løsninger for å jevne ut fordelen til utenlandske nettbutikker.

Bjørn Næss, adm.dir. i Oslo Handelsstands Forening

Høsten 2018 vedtok Stortinget å fjerne den momsfrie grensen. Dette skulle skje ved at utenlandske butikker skulle momsregistrere seg i Norge. Dette har vist seg å ta tid. Nå frykter Skatteetaten en opphopning av pakker under 350 kroner ved grensen, og hevder at det ikke vil være kapasitet til å sjekke for mv i en overgangsperiode. Varer under 350 kroner som handles fra butikker som fortsatt ikke er momsregistrerte i Norge, har altså fritak fra ordningen. Det er ikke fastsatt noen ny dato for når kunden vil bli belastet med moms og fortollingsgebyr.

Du kan lese mer om dette i Nettavisen