44 % av julegavehandelen vil skje på nett

Del : fbtw

Elisabeth Holvik fra Sparebank1 la i dag frem Handelsbarometeret 2014. Her trakk hun blant annet frem en fersk rapport fra USA hvor beregninger tyder på at 44 prosent av all julehandel vil skje på nettet.
– Dette viser at netthandel er en reell trussel, sier hun.

Det ventes en sterkere vekst for internetthandel, og denne er ventet å øke ytterligere ved en eventuell økning av tollgrensen.
– Det er åpenbart at det vil få effekt om grensen økes, mener Holvik.

Hun peker på paradokset det er at regjeringen ønsker å øke grensen når hovedargumentet er likebehandling over landegrensene.
– Dette er inkonsekvent og jeg håper virkelig regjerningen ikke vedtar en heving.

Kjøpesenterkonferansen åpnet tidligere i dag og varer til fredag. OHF er tilstede og vil oppdatere deg på hva som skjer.