ABC for munnbind

Del : fbtw

Det har vært mye fokus på en-meters-regelen og når man bør bruke munnbind. Etter at smittevern reglene nylig ble strammet inn har byrådet i Oslo også innført påbud om munnbind i enkelte situasjoner. Dette har skapt noe forvirring – når og hvor er det påbud og når er det anbefalt?

I situasjoner der det er vanskelig å holde en meter avstand, anbefales munnbind alltid for å hindre smitte. I tilfeller der munnbind påbudt, er det naturlig at arbeidsgiver sørger for at det er munnbind og annet utstyr tilgjengelig for sine medarbeidere.

Spisesteder

Det er fra 29. oktober påbudt med munnbind eller alternativt visir hos for ansatte i restauranter som beveger seg i arealer der gjestene også oppholder og beveger seg. Dette vil gjelde i hele åpningstiden. På lager og bakrom der man kan overholde 1-meters regelen, er det ikke påbudt.

Gjester trenger ikke munnbind når de sitter til bords, men må bruke munnbind når de beveger seg i lokalet, for eksempel når man blir anvist til bordet sitt eller besøker toalettet.

Butikker

Påbud om munnbind gjelder der det ikke er mulig å overholde kravet om en meters avstand. I kasseområder der det er montert plexiglass er det ikke nødvendig med munnbind, men dersom man f.eks. bistår kunder i selvbetjente kasser eller med å finne frem varer, bør man bruke munnbind.

I enkelte situasjoner kan det være aktuelt å be om legitimasjon, kan man be kunden om å fjerne munnbindet for å legitimere seg.

Ansatte som har oppgaver på bakrom/lager eller befinner seg i kontorområde der man kan overholde en-meters regelen, trenger ikke å bruke munnbind.

Offentlig transport

På kollektivreiser er det fortsatt anbefalt å bruke munnbind. Dersom det ikke er mulig å overholde en meters avstand, er det påbudt.

PS: Nye tiltak kan fortløpende komme – følg med på våre nyhetsmeldinger og informasjon fra Oslo kommune.