Åkebergveien

Del : fbtw

Det er opprettet en ny versjon av en plan i KGrav der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 12322
Versjon: 2
Tittel: Åkebergveien
Tidsrom: 01.06.2018 – 01.06.2020
Tilbakemeldingsfrist: 28.05.2018

 

Berørte adresser:

 

 

Arbeidets art:

Anlegg av fortau, sykkelfelt og kjørefelt i Åkebergveien fra Ring 2 til Grønlandsleiret. Veiens bredde økes fra ca 14 til 16 meter.
Det skal etableres kantstein både mellom sykkelfelt-fortau og kjørefelt-sykkelfelt. Nye sluk og hjelpesluk mot kantstein på begge sider av veien.
Det planlegges ny belysning på strekningen.

BYM ber om at kabel- og ledningseiere vurderer oppgraderingsbehov av sine anlegg.

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: BYM sykkelplanseksjonen Oslo kommune
Planlegger: Jan Sverre Asmyr
Kontakt tlf: 412 79 874
Kontakt e-post: Jan.sverre.asmyr@bym.oslo.kommune.no