Akersgata holdes åpen

Del : fbtw
Regjeringen har blant annet bestemt at høyblokken består, mens Y-blokken rives. Akersgata holdes åpen for trafikk. 
– Regjeringskvartalet ligger midt i hjertet av Oslo, og det er et mål at utformingen skjer på en sånn måte at det kan skape gode byrom, sa Solberg på pressekonferansen 25. mai.
I tillegg til Y-blokken, rives S-blokken og R4. Det åpnes for flere nye høyhus i bakkant av Høyblokken, mot Grubbegata, skriver Osloby.
Dette er en god og ønskelig løsning, slik OHF ser det. Valget, som kalles konsept øst, tilrettelegger for et aktivt og trivelig bymiljø. 
Kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner (H), understreket at området fortsatt skal være et åpent byrom som kan brukes av befolkningen.
Alle departementene med unntak av Forsvarsdepartementet skal samles i det nye regjeringskvartalet. Det er snakk om 5700 ansatte.
Bygging ligger mange år frem i tid. Sanners forgjenger, Rigmor Aasrud (Ap), uttalte at et nytt regjeringskvartal trolig ikke vil stå ferdig før 2020-2025.