Akersgata – Oppgradering av trikkespor

Del : fbtw

Det er opprettet en ny versjon av en plan i KGrav der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 12863
Tittel: Akersgata – Oppgradering av trikkespor
Tidsrom: 01.02.2017 – 01.05.2017
Tilbakemeldingsfrist: 10.10.2016

Berørte adresser:

AKERSGATA 15, ØVRE SLOTTSGATE 3, TOLLBUGATA 30, RÅDHUSGATA 32, RÅDHUSGATA 32B, AKERSGATA 2, RÅDHUSGATA 21, RÅDHUSGATA 23, AKERSGATA 1, AKERSGATA 5, AKERSGATA 7, AKERSGATA 11, AKERSGATA 13

Arbeidets art:

Oppgradering av trikketraséen i forbindelse med fremføring av nye trikker. Tiltak inkluderer økning av sporavstand og generelle forbedringer av spor.
Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Planlegger Firma: Sporveien Oslo
Planlegger: Alison Lem
Plan opprettet dato: 29.08.2016
Kontakt e-post: Alison.Lem@Sporveien.com