Aktiv vår

Del : fbtw

Det er vår i luften. Butikkene skifter store deler av sortimentet, og spisestedene setter opp ny meny. Rusken bidrar til at det blir rent og trivelig.

På møtefronten er det stor aktivitet. Vi hadde nylig besøk av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på et frokostmøte. Han mente at morgendagens teknologi kan gjøre bil i byen overflødig, men fortsatt er den det beste alternativet for mange. I arbeidet med Nasjonal transportplan er oppgaven å tilrettelegge best mulig for ulike transportbehov. OHF arbeider aktivt med dette for hele Osloregionen.

Prosjektet «Bilfritt byliv» er etablert med tidligere direktør Hans Edvardsen i Bymiljøetaten som leder. OHF har store forventninger og vil delta aktivt. I mai er det planlagt studietur sammen med byrådene til europeiske byer som har kompetanseoverføringsverdi. Det er særlig Brüssel som peker seg ut, med et stort sammenhengende nettverk av bilfrie gater. Jeg håper vi kommer tilbake med gode og praktiske løsninger, som kan skape en bedre hovedstad – tilrettelagt for lønnsom handel.

Gunnar-Larssen-687x1030OHF ønsker å fokusere på miljøet og rettferdig handel. Vi vil alltid forbedre oss og har derfor satt i gang en prosess hvor vi skal sertifiseres som Miljøfyrtårn. Det er en samfunnsplikt, og det skal være lønnsomt. Flere av medlemmene er allerede sertifisert.

Jeg deltar aktivt i styringsgruppen for Fairtrade Oslo. Visjonen er at innbyggere, næringsliv og offentlig sektor samarbeider om mer rettferdig handel og en bedre fordeling av godene i verden. Det gleder meg at stadig flere av medlemmene våre tar ansvar og satser på fairtrade-produkter.

Innovasjon er en viktig del av utviklingen. Les mer i nyhetsbrevet om hvordan Magnus Reitan satser på en sunnere servicehandel. Snart er Reitan Convenience størst i sitt segment i Europa med 2360 butikker fordelt på sju land og leverte et rekordresultat i fjor med 15,5 milliarder kroner i omsetning.

En rekke frokostmøter står fortsatt på programmet. 19.april er temaet trygghet og kriminalitet, 20.april står kunden i sentrum, 20.mai er det møte om voldshandlinger og beredskap og 9.juni skal vi besøke DNB i Bjørvika og snakke om digitalisering og delingsøkonomi. Les mer på www.ohf.no og meld deg på.

Vi skal kåre de beste av de beste. 21.april offentliggjør vi navnet på Årets butikksjef innen faghandelen. Det har vært tøff konkurranse blant de beste. Kandidatene til Årets butikk 2016 er nominert av en fagjury. Nå gjenstår det å mobilisere kunder og andre til å stemme på sin kandidat. Vinneren blir kåret av ordfører Marianne Borgen 14.juni.

26.april samles vi til årsmøter og samråd før god mat og mingling. Det skal velges nytt styre og ny styreleder blir presentert i neste nyhetsbrev. På samrådet vil vi gjennomgå strategien vår og høre medlemmenes innspill før eventuell revisjon. Alle medlemmer er invitert, og vi håper på godt fremmøte og gode innspill.

God og aktiv vår til dere alle!

Vennlig hilsen Gunnar Larssen
Adm. dir. i OHF