Aktuelle gravesaker i Oslo sentrum

Del : fbtw

Graving av kabelgrøft for fiber fra Kjølberggata 29
Her settes ny kum på eksisterende trase, graves videre mot Kjølberggata 23.

Berørte adresser: KJØLBERGGATA 29A, KJØLBERGGATA 22, KJØLBERGGATA 20, KJØLBERGGATA 18, HAGEGATA 46A, HAGEGATA 46B, KJØLBERGGATA 25, KJØLBERGGATA 23, HAGEGATA 46C, KJØLBERGGATA 27A, KJØLBERGGATA 27B, HAGEGATA 48A, KJØLBERGGATA 27C, HAGEGATA 48B, HAGEGATA 50, NANNESTADGATA 2A

Tidsrom: 05.01.2015 – 05.02.2015

Les mer HER.

Olav Vs gate og Klingenberggata                   
Tidsrom: 15.01.2015 – 15.05.2015
Tilbakemeldingsfrist: 01.01.2015

Berørte adresser: STORTINGSGATA 28, STORTINGSGATA 17, STORTINGSGATA 24, STORTINGSGATA 22, OLAV VS GATE 2, OLAV VS GATE 1, KLINGENBERGGATA 3, KLINGENBERGGATA 4, KLINGENBERGGATA 5, OLAV VS GATE 4
Arbeidets art:
Rehabilitering av vannledninger, utblokking og noe oppgraving (ca 15 meter).

Les mer HER

Grev Wedels plass 7 – 3 stk TFXP 4x240Ak kabler
Tidsrom: 05.01.2015 – 31.03.2015
Tilbakemeldingsfrist: 30.12.2014

Berørte adresser: GREV WEDELS PLASS 1, GREV WEDELS PLASS 9, GREV WEDELS PLASS 7
Arbeidets art:
Grave en grøft for å legge ned 3 stk TFXP 4x240Al kabler fra stasjon 5145 til Grev Wedels plass 7

Les mer HER

Graving av grøft for fiber til Uranienborg vn 22b
Tidsrom: 07.01.2015 – 14.01.2015
Tilbakemeldingsfrist: 28.12.2014

Berørte adresser: URANIENBORGVEIEN 22B, URANIENBORGVEIEN 17, JOSEFINES GATE 41B
Arbeidets art:
etablering av grøft fra broadnet kum med ,kryssing av vei ,fortau ,gravetrase videre til barnehage  

Les mer HER

Graving av grøft for fiber professor dahls gt 30 B
Tidsrom: 07.01.2015 – 14.01.2015
Tilbakemeldingsfrist: 28.12.2014

Berørte adresser: PROFESSOR DAHLS GATE 32, INDUSTRIGATA 15B, INDUSTRIGATA 15C, INDUSTRIGATA 15, INDUSTRIGATA 15D, PROFESSOR DAHLS GATE 30, PROFESSOR DAHLS GATE 30B
Arbeidets art:
Kryssing av vei fra broadnet kum ,graving av grøft til barnehage oslo kommune.

Les mer HER

Oppgradering av hovedledninger for vann og avløp ved Kampen Park
Tidsrom: 01.04.2015 – 01.10.2015
Tilbakemeldingsfrist: 08.12.2014

Berørte adresser: –
Arbeidets art:
Oppgradering av vann og avløpsledninger i omådet rundt Kampen Park. Anlegget vil i hovedsak gjennomføres som et NO-Dig prosjekt ved utblokking eller innvendig forsterkning, men kun mindre gravearbeid.
På en strekning i Sonsgate legges det ny vannledning ved bruk av tradisjonell grøftearbeid. NB! Eneste endring fra versjon 1 til 2 er forventet start og forventet slutt.

Les mer HER

Parkveien 33
Tidsrom: 05.01.2015 – 26.01.2015
Tilbakemeldingsfrist: 15.12.2014

Berørte adresser: PARKVEIEN 33B, PARKVEIEN 33, PARKVEIEN 35, PARKVEIEN 37, PARKVEIEN 39, PARKVEIEN 41A
Arbeidets art:
Grave grøft fra stasjon 4698, Parkveien 39, frem til parkveien 33. Det skal graves i fortau og legges 2 stk 240mm TFXP.

Les mer HER

Hospitalsgaten 13 (Einar Gerhardsens plass)
Tidsrom: 24.11.2014 – 02.03.2015
Tilbakemeldingsfrist: 08.12.2014

Berørte adresser: ARNE GARBORGS PLASS 1, AKERSGATA 44
Arbeidets art:
Omlegging av vannledning, overvannsledning og spillvannsledning i samarbeid med Statsbygg og VAV.

Les mer HER

Deichmanns gate
Tidsrom: 05.01.2015 – 31.12.2015
Tilbakemeldingsfrist: 25.11.2014

Berørte adresser: ROSTEDS GATE 8, ROSTEDS GATE 6, DEICHMANS GATE 6D, ROSTEDS GATE 10, DEICHMANS GATE 6A, DEICHMANS GATE 6B, DEICHMANS GATE 6C, DEICHMANS GATE 11, DEICHMANS GATE 8A, DEICHMANS GATE 8B, DEICHMANS GATE 13, DEICHMANS GATE 15B, DEICHMANS GATE 15A, DEICHMANS GATE 17, DEICHMANS GATE 19, FREDENSBORGVEIEN 21B, WILSES GATE 3B, FREDENSBORGVEIEN 21A, FREDENSBORGVEIEN 21C, WILSES GATE 3A, DEICHMANS GATE 21, WILSES GATE 1, ROSTEDS GATE 5, DEICHMANS GATE 9A, ROSTEDS GATE 7A, ROSTEDS GATE 7B, DEICHMANS GATE 9B, ROSTEDS GATE 7C, DEICHMANS GATE 4A, DEICHMANS GATE 7A, DEICHMANS GATE 4B, IDUNS GATE 2B, DEICHMANS GATE 7B, IDUNS GATE 2C, DEICHMANS GATE 5, IDUNS GATE 2A, DEICHMANS GATE 2C, IDUNS GATE 2D, DEICHMANS GATE 2A, DEICHMANS GATE 2B, IDUNS GATE 4C, IDUNS GATE 4D, DEICHMANS GATE 3A, FREDENSBORGVEIEN 39B, DEICHMANS GATE 3B, DEICHMANS GATE 3C, FREDENSBORGVEIEN 39A, IDUNS GATE 4B, IDUNS GATE 4A, FREDENSBORGVEIEN 36, DAMSTREDET 26, MARIDALSVEIEN 6A, DAMSTREDET 9, MARIDALSVEIEN 6B, IDUNS GATE 1B, DAMSTREDET 11, IDUNS GATE 1A, IDUNS GATE 3B, MARIDALSVEIEN 8, IDUNS GATE 3A, FREDENSBORGVEIEN 38, FREDENSBORGVEIEN 40, IDUNS GATE 5A, IDUNS GATE 1D, FREDENSBORGVEIEN 42, IDUNS GATE 1C, FREDENSBORGVEIEN 41, IDUNS GATE 3D, IDUNS GATE 3C, IDUNS GATE 5B, FREDENSBORGVEIEN 44, FREDENSBORGVEIEN 46, MØLLERGATA 49, MØLLERGATA 42B, FREDENSBORGVEIEN 17, WILSES GATE 10, MØLLERGATA 42, WILSES GATE 8B, WILSES GATE 8A, WILSES GATE 6, FREDENSBORGVEIEN 15B, MØLLERGATA 40, DEICHMANS GATE 25, WILSES GATE 4A, WILSES GATE 2B, DEICHMANS GATE 27B, WILSES GATE 2A, DEICHMANS GATE 27A, DEICHMANS GATE 10A, DEICHMANS GATE 10B, MØLLERGATA 38A, DEICHMANS GATE 10C, FREDENSBORGVEIEN 22A, FREDENSBORGVEIEN 15A
Arbeidets art:
Utblokking av eksisterende 125 VL til 180 PE VL i Deichmanns gate, Wilses gate og Iduns gate. Arbeidet er koordinert med Bymiljøetatens arbeider i Deichmanns gate. NB! Eneste endring fra versjon 1 til versjon 2 er at forventet start og forventet slutt er endret. 

Les mer HER

Bygdøy alle 4
Tidsrom: 28.11.2014 – 14.01.2015
Tilbakemeldingsfrist: 27.11.2014

Berørte adresser: BYGDØY ALLÉ 11, BYGDØY ALLÉ 2, BYGDØY ALLÉ 4
Arbeidets art:
2 stk stikkeledninger 240mm TFXP skal forlegges fra stasjon 1495 til Bygdøy Alle 4. Graves i fortau.

Les mer HER

Jordal trafo ny høyspent kabelgrøft til jernbaneverket
Tidsrom: 20.10.2014 – 24.12.2014
Tilbakemeldingsfrist: 13.10.2014

Berørte adresser: ST.HALVARDS GATE 50, ST.HALVARDS GATE 77, GALGEBERG 3F, ST.HALVARDS GATE 75, ST.HALVARDS GATE 73C, GALGEBERG 3E, ST.HALVARDS GATE 73A, ST.HALVARDS GATE 73B, GALGEBERG 3D, ST.HALVARDS GATE 71A, ST.HALVARDS GATE 71B, ENEBAKKVEIEN 15, ENEBAKKVEIEN 17B, ENEBAKKVEIEN 17A, ST.HALVARDS GATE 67, ST.HALVARDS GATE 79C, ST.HALVARDS GATE 79B, ST.HALVARDS GATE 79A, DALEHAUGEN 4, DALEHAUGEN 15, VÅLERENGGATA 2, ENEBAKKVEIEN 18B, ENEBAKKVEIEN 18A, ENEBAKKVEIEN 20B, ENEBAKKVEIEN 20A, ENEBAKKVEIEN 22, ENEBAKKVEIEN 24, ENEBAKKVEIEN 23, ENEBAKKVEIEN 25B, ENEBAKKVEIEN 25A, ENEBAKKVEIEN 29
Arbeidets art:
Det skal etableres en ny høyspent kabelgrøft ihht vedlagt skisse fra Hafslund Nett. Dette for økt strømforsyning til jernbaneverkets utbygging.

Les mer HER

Storgt. 14-18

Tidsrom: 01.11.2014 – 30.05.2016
Tilbakemeldingsfrist: 21.10.2014

Berørte adresser: STORGATA 25, STORGATA 22, STORGATA 23, STORGATA 20, STORGATA 18, STORGATA 19, STORGATA 17, STORGATA 14, STORGATA 12
Arbeidets art:
Forgraving for spunting av byggegrube

Les mer HER

Victoria Terrasse
Tidsrom: 29.09.2014 – 30.06.2016
Tilbakemeldingsfrist: 22.09.2014

Berørte adresser: 7.JUNI PLASSEN 1, VICTORIA TERRASSE 1, RUSELØKKVEIEN 3, VICTORIA TERRASSE 5, RUSELØKKVEIEN 3B, VICTORIA TERRASSE 11, RUSELØKKVEIEN 5, RUSELØKKVEIEN 14, RUSELØKKVEIEN 16, KRONPRINSENS GATE 14
Arbeidets art:
Skulle vært søkt om samtidig som Ruseløkkveien som har  KGrav nr. 10866 Fjerning av: asfalt, utsøpt leca, påstøp, tekking ned til konstruktivt dekke over parkeringskjeller.
Les mer HER