Alkoholpolitikk i Oslo 2020-24

Del : fbtw

Salg og skjenking av alkohol er en viktig del av næringen til mange av våre medlemmer. At det nå ser ut til at vi får automatisk fornyelse av skjenkebevilling er et av høydepunktene i næringsbyrådens forslag til handlingsplan. 

Næringsbyrådens utkast til ny alkoholpolitisk handlingsplan har vært ute på høring, og OHF har gitt innspill både fra dagligvare og servering.  

– Vi selvsagt veldig glad for Næringsbyrådens forslag om automatisk fornyelse av skjenkebevilling. Det vil spare våre medlemmer for mye unødvendig papirarbeid og usikkerhet, uttaler Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i OHF.  

Han mener det er avgjørende at myndighetene og næringen samarbeider rundt politikk og regelverk. – Prosessen med revidert alkoholpolitisk handlingsplan har gitt mange gode opplevelser, med tidlig fase-diskusjoner rundt hovedspørsmål og særlige utfordringer. OHF er derfor godt fornøyd med prosessen, forteller Henriksen.

At det nå ser ut til at vi får automatisk fornyelse av skjenkebevilling er et av høydepunktene i næringsbyrådens forslag til handlingsplan. 

Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør OHF

Kontrollvirksomhet 

Særlig for serveringsbransjen er det viktig at kontrollvirksomhet bidrar til at de useriøse blir luket ut og at kontroll skjer på en profesjonell og relevant måte. Vi mener det bør settes krav vil kontrollørenes personlige og faglige kompetanse, og krav om varsling til stedets ansvarshavende om observasjoner gjort av kontrollør.  

– Våre medlemmer opplever fortsatt at det skjer kontroll som skader mer enn nødvendig fordi det skjer på tider som er kritiske i produksjonen eller når gjestene krever mest av serveringen, sier Henriksen. Han nevner også at seriøse aktører ofte har egen-kontroll som er mer krevende for virksomheten enn tilsynsmyndighetene. Blant OHFs medlemmer er for eksempel bruk av «mystery guest» mye brukt. Slike tiltak er blant annet viktige for å ha innsikt og kontroll med gjestens opplevelse, trygghet, hygiene, skjenking og økonomi. Kanskje kan et samarbeid mellom tilsynsmyndigheter og OHFs medlemmer gi mer effektive og fordelaktige kontroller?

Kompetanse 

OHF er også opptatt av at kommunen i handlingsplanen legger mer vekt på identifisering og synliggjøring av den kompetansen som er i virksomhetene. Gjennom politikk og tiltak kan denne kompetansen styrkes og utvikles.  

– Gode eksempler på dette er utdanning av baristaer og øl-sommelier, eksemplifiserer Henriksen som også etterlyser at lærlingbedrifter får tiltak som sikrer at det er en fordel å være lærlingbedrift.  

Det bør lov å servere et glass vin i kombinasjon med at man er ute for å kjøpe seg f.eks. nye klær i en motebutikk eller kunst fra et galleri.

Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i OHF

Kombinert bevilling 

Når det gjelder salgsbevilling ønsker OHF at det skal lempes på regelverket slik at skjenkesteder også kan selge, som f.eks. i mathaller der det omsette både smaksprøver og produkter av lokalproduserte varer.  

Og motsatt: Oslo, og særlig sentrum, har opplevde fire år med utprøving av Bilfritt byliv. Blant mange forslag som OHF har fremmet, er skjenking i f.eks. butikker som retter seg mot et voksent publikum.

– Vi mener det bør lov å servere et glass vin i kombinasjon med at man er ute for å kjøpe seg f.eks. nye klær i en motebutikk eller kunst fra et galleri. Dette er ikke tillatt i dag, og OHF fremmer forslag om å endre regelverket.  

Les OHFs høringsuttalelse her: 

Les mer om hva OHF mente i 2018: