– Alle anmeldte butikktyverier blir henlagt

Del : fbtw

– Det hjelper ingenting at vi anmelder hvert eneste butikktyveri når absolutt alle blir henlagt. Og det til tross for at vi har klare bevis, som videoovervåkingsbilder, sier Eriksen.
Hun forteller at dette fører til at butikkene ikke ser hensikten i å bruke tid på å anmelde. Dette fører så til at politiets statistikker gir et uriktig bilde av virkeligheten for butikkdrivere i Oslo sentrum.
Konsekvensen er at sentrene og butikkene må bruke store summer på private vaktselskap. I fjor bortviste Oslo City 37 mennesker hver eneste dag. 

– Politiets statistikk viser ikke virkeligheten, her er det en grov underrapportering, sier næringspolitisk direktør i OHF, Jon Anders Henriksen.
Han foreslår at det settes i gang et pilotprosjekt med en enkel app hvor butikkdrivere i Oslo kan rapportere inn uønskede hendelser på en enkel måte.

Det var en lydhør forsamling fra Oslo Ap som var publikum da Eriksen la frem sitt instendige ønske.
– Vårt største ønske er å få mer synlig, uniformert politi i området døgnet rundt. Det er det eneste som hjelper, sier Eriksen.