Anbefaling – øk kompetansen i bedriften!

Blant tiltakene som nå er ment å styrke bedriftene, er tilskudd til intern kompetanseheving. Dette kan kanskje passe for våre medlemmer som har vært nødt til å permittere mange ansatte? Bedrifter som er i en krevende situasjon på grunn av korona-krisen kan nå søke om tilskudd til kompetanseutvikling og bedriftsintern opplæring. De økonomiske rammene er … Fortsett å lese Anbefaling – øk kompetansen i bedriften!