Anmeldelse

Del : fbtw

Fra politiets hjemmeside: Politiet kan foreløpig ikke ta imot anmeldelser fra bedrifter/organisasjoner via nettet. Anmeldelse må derfor leveres ved frammøte hos politiet. Husk å ha med fullmakt fra den du anmelder på vegne av.

I utgangspunktet er naskerianmeldelser enkle saker når anmeldelsene er komplette og inneholder nødvendige opplysningener. Dersom anmeldelsene mangler opplysninger, vil det som regel ikke bli brukt etterforskningskapasitet på å finne fram til disse. Husk derfor å fylle ut: 

  • Når skjedde naskeriet
  • Hvor ble varen tatt
  • Hva ble fratatt butikken
  • Navnet på den som observerte naskeriet
  • Skriften må være lesbar – bruk gjerne blokkbokstaver
  • Signaturen må være lesbar
  • Gyldig påtalebegjæring må vedlegges

I tilfeller hvor det er vanskelig å tyde skriften i anmeldelser brukes det heller ikke etterforskningskapasitet på å hente inn ytterligere informasjon. Det samme er tilfelle når anmeldelser mangler leselig signatur og gyldig påtalebegjæring.