Administrerende direktør

Bjørn Næss
Telefon 915 17 765

Totalt resultatansvar for drift og utvikling av OHF med tilhørende virksomheter.


Næringspolitisk direktør

Jon Anders Henriksen
Telefon 907 00 726

Sørger for at næringens interesser og rammebetingelser blir ivaretatt i planer og reguleringer.


Kommunikasjonssjef

Vibeke Hoff Norbye
Telefon 913 67 660

Informasjon, kommunikasjon og profilering.
Redaktør for nyhetsbrevet og hjemmesiden www.ohf.no


Utviklingssjef

Lars Fredriksen
Telefon 911 25 206

Koordinering samarbeidsprosjekter, handelsanalyse, HR-rådgiving og opplæring, prosjektutvikling og utdanningsstipend.


Digitalsjef

Eirik Riibe  
Telefon 908 89 463

Ansvar for digital utvikling og IT.


Servicevert


Emma Maria Svärdh
Telefon 22 40 34 40

Medlemsregister, resepsjon/sentralbord,
påmeldinger møter og kurs.


Medlems- og markedsansvarlig

Elisabeth Kielland-Olsen
Telefon 990 20 412

CRM-ansvarlig, medlemsservice og -register, markedsføring, HR, regnskap og fakturering.