– Åpenbart at kameraovervåking hjelper oss

Del : fbtw

Sjøvold var raus med rosen til næringen og de private aktørene da han i dag gjestet vårt frokostmøte for å snakke om blant annet kameraovervåking.
– Det er åpenbart at vi lever godt av disse kameraene når det gjelder å oppklare kriminalsaker, men samtidig ligger det en verdidebatt her med tanke på hvor mye man skal overvåke det offentlige rom, sa Sjøvold.
Han peker på at kameraovervåking krever mye ressurser og et nært samarbeid mellom operatørene inne og de som er ute.
– Men det gir oss helt klart verdifulle bilder når vi skal oppklare saker, om det har en forebyggende effekt er jeg mer usikker på.

Opptatt av samarbeid
Politimesteren snakket også om den krevende situasjonen som er i Oslo i dag med tanke på bevæpning av politi, terrortrusler og tigging.
– Det er åpenbart at tigging er et problem i byen vår, og dette er noe vi ønsker å bli kvitt i sentrum.
Han mener det er på høy tid å få gjort noe med problemstillingen, men synes den siste tids debatt bare ble en trist affære.
– Til syvende og sist er det uansett en politisk sak.

Sjøvold avsluttet med å understreke at politiet er svært opptatt av et godt samarbeid med handelsnæringen.
– Det skal ikke stå på oss når det gjelder samarbeid, og jeg kommer gjerne tilbake for å gå i dybden på flere temaer.

Overvåker Brumunddal sentrum
For at tilhørerne skulle få et reelt eksempel på hvor godt kameraovervåking kan fungere, var lensmann i Ringsaker, Terje Krogstad, invitert.
Han fortalte om hvordan politiet og kommunen i Brumunddal har samarbeidet om kameraovervåking av Brumunddal sentrum.
– Dette har fungert svært godt, og har gjort at vi har kunnet oppklare saker som vi ellers ikke hadde hatt sjans til å oppklare, mener Krogstad.

En del av debatten denne dagen dreide seg om hvorvidt butikker skal få anledning til å lagre videoopptak lengre enn syv dager, som er regelen i dag.
OHF og Virke samarbeider om å løfte frem denne problemstillingen, og står sammen om å mene at videoopptak må kunne lagres i mininum 60 dager, som i Sverige.

– Undersøkelse viser at med 7 dagers lagring vil det sentrale bevis i hele 86 % av sakene* om gjennomførte svindler, være slettet før det avdekkes at det har skjedd en kriminell handling, sier direktør i Virke, Jarle Hammerstad.

Virke har tatt opp saken med Kommunal- og moderniserings-departementet og bedt om endring av personopplysningsforskriften § 8-4. Virke og OHF vil følge opp denne saken utover våren.