Arbeiderpartiet på medlemsbesøk på Aker Brygge

Del : fbtw

Albert Bistro – en av flere restauranter som er medlem i Oslo Handelsstands Forening – var vertskap for Oslos varaordfører og en gruppe fra Oslo AP som var på bedriftsbesøk tirsdag 6 september. Mat og Drikke AS som eier Albert Bistro – i tillegg til blant annet Louise, Cafe Christiania, og Sorgenfri – var representert av økonomidirektør Jørn Bertelsen, som beskrev serveringsbransjens muligheter og utfordringer i Oslo.

Serveringsbransjen er en stor og viktig aktør i Oslo, både med tanke på arbeidsplasser, byliv og skatteinngang. Det er derfor viktig at kommunen nå skaffer seg god innsikt i hvordan den seriøse restaurantbransjen kan vokse, bli mer konkurransedyktig og sørge for rammebetingelser som sikrer langsiktige restauranthus og internasjonalt attraktive kjøkken.

Seriøse aktører må få anledning til forutsigbarhet

Mat og Drikke AS er en stor bedrift med over 800 ansatte gjennom året, og ikke minst er Lekter’n blant de viktigste rekrutteringsarenaer for unge mennesker som både ønsker arbeidserfaring, inntekt og en start på en karriere i bransjen.

For at en seriøs aktør som Mat og Drikke AS skal ha rom for både å vokse og sikre god lønnsomhet, kreves trygge omgivelser i form av gode regler for servering, alkoholpolitikk som støtter opp de seriøse aktørene, renhold og trygghet i byrommet for både gjester og ansatte, samt en byutviklingspolitikk som skal sikre lønnsomhet hos næringslivet.

AkerBryggeAP

Delegasjonen fra Oslo Arbeiderparti ble deretter vist rundt på Aker Brygge av destinasjonsleder Tomas Nygård, som kunne fortelle hvor viktig både helhetlig plan for bygg, fasade, varelevering og kundetransport er, sammen med et stadig øye for detaljer og nyanser. «Det å fylle en gate med liv, kan ikke bare bestilles – vi må se sammensetting av butikker og utsalgsteder, lysforhold, gateinformasjon, renhold, hvordan kunder liker å bevege seg – og i tillegg være beredt til å endre ting så raskt behovet oppstår. Aktivt eierskap blir mitt mantra!».

OHF har nylig spilt inn til Oslo kommune forslaget om å prioritere utviklingen av handel, servering, håndverkere og andre tradisjonelle næringer i neste kommuneplan – slik at næringslivet i de tradisjonelle næringer i by kan utvikle seg i innovasjon, konkurransekraft, arbeidstakerutvikling og mer. Dette vil stimulere mer utvikling i hele kommunen slik at destinasjonsutvikling, slik vi ser på Aker Brygge, kan bli brukt flere steder i Oslo.