Årets serviceløft 2014 skal kåres

Del : fbtw
I samarbeid med handelstands foreningene representert ved Oslo Handelstands Forening skal HSMAI kåre og hedre de beste servicebedriftene i landet. Torsdag 8. januar kåres vinnerne på under et arrangement på det fasjonable hotellet Grand Hotel i Oslo. Dagen starter med en deilig lunsj klokken 12.00 og avslutter med Serviceløft Prisene som vil vare frem til kl. 17.00.
Selve utdelingen kombineres med en konferanse og alt foregår på Grand Hotel i Oslo. Hovedprisen skal gis til den virksomhet som kan vise til en særlig utvikling på flere av disse kriterier over flere år, og især kan vise til hvordan integrasjon av innsatsen på flere områder har bidratt til å forbedre kundeopplevelsen og serviceløftets troverdighet.
 
Det skal kåres vinnere i følgende kategorier:

 1.Kundebehandling
 2.Tjenesteutvikling
 3.Medarbeiderutvikling
 4.Klagebehandling
 5.Fysiske Rom og Systemer
 6.Kommunikasjon
 7.Kundeopplæring
 
Det skal også deles ut en hovedpris. Hovedprisen skal gis til den virksomhet som kan vise til en særlig utvikling på flere at disse kriterier over flere år, og især kan vise til hvordan integrasjon av innsatsen på flere områder har bidratt til å forbedre kundeopplevelsen og serviceløftets troverdighet.
 
Din bedrift kan delta i konkurransen!

 
Registrering av arbeider til Årets Serviceløft 2014

For å sikre juryens arbeid samt gjøre registreringsskjemaene så standardiserte og konforme som mulig, er malen for registreringsskjemaet laget i Word-format (klikk på bildet til høyre for å laste ned). Det er viktig at opplysningene i skjemaet er så fullstendig som mulig. De oppgitte opplysningene danner grunnlag for juryeringen samt det som vises/sies under selve utdelingen. Malen for registreringsskjemaet kopieres og lagres hos deg, slik at det kan sendes til oss på bgb@hsmai.no
 
Har du spørsmål i forbindelse med registreringen, kontakt HSMAI på 916 52 873
 
Alle bidrag må sendes inn snarest for juryering. HSMAI begynner sin juryering onsdag 10. desember. Deadline for innsendelse er senest 9. desember.
 
1. Praktisk informasjon:
 
1.Virksomhetens navn:
 2.Adresse:
 3.Telefon/mobil.:
 4.E-post:
 5.Kontaktperson med tittel:
 6.Ansvarlig for arbeidet (inkl. tittel):
 7.Informasjon om evt. eksterne konsulenter som er benyttet:
 8.Dato for innsendelse:
 9.Arbeidet skal bedømmes i kategori nr.:
 
(Dere er velkomne til å delta i flere kategorier)
 
10. List opp evt. vedlegg du sender inn:
 (For å sikre at alle elementene blir vurdert)
 
2. Få frem følgende i hver kategorien du melder dere på i:
 •Hvilket utgangspunkt hadde dere?
 • Hvilke tiltak gjorde dere?
 • Hva slags resultat oppnådde dere?
 
3. Dette er det juryen vil vurdere og se etter, innen hver kategori:

 • Kundebehandling
 Hvordan foregår møtet mellom kunde og virksomheten? Hvilken del av dette møtet er endret? Hvordan er dette endret? Hvordan struktureres kommunikasjonen i kundemøtet? Hvordan sikres kvaliteten?

 • Tjenesteutvikling
 Hvilke tjenesteelementer inngår? Hvilke endringer har skjedd? Vedlegg evt. beskrivelser av servicedesign og endringer i dette.

 • Medarbeiderutvikling
 Hvilke tiltak er gjennomført, hvilke og hvor mange medarbeidere har vært berørt, hvor mye medarbeidertid har vært brukt, hvilke systemer osv. har vært brukt, hvilke endringer har dette gitt mht. motivasjon, kompetanse, arbeidsbelastning, sykefravær etc. Vedlegg hvis mulig dokumentasjon mht. medarbeideres opplevelse i forhold til egen situasjon og mht. betydningen for kunden.

 • Klagebehandling
 Hvilke tiltak er gjennomført mht. innhenting av tilbakemelding fra kunden? Hvilke kanaler benytter man seg av?
 Hvordan systematiseres informasjonen/klagene? Hvordan håndterer virksomheten oppfølging av svar til kunden?
 Hvordan bruker virksomheten klagen i en prosess for forbedring av kvalitetssikring?

 • Fysiske rom og systemer
 Sende inn bilder, planskisser/planløsninger evt. fotografier og beskrivelser mht. utviklingen av de arkitektoniske, innredningsmessige eller tekniske løsninger. Vurderinger mht. hensiktsmessighet og brukervennlig og på hvilken måte de forbedrer kundens serviceopplevelse.

 • Kommunikasjon
 Beskrive tiltak som har gitt den aktuelle utviklingen i virksomhetens markedskommunikasjon og/eller internkommunikasjon og/eller interaktive kommunikasjon (dvs. mellom medarbeidere og kunder) og sammenhengen mellom disse. Dokumenter med eksempler, vurderinger fra medarbeidere – i tillegg til generell dokumentasjon som vist ovenfor

 • Kundeopplæring
 Materiell som viser virksomhetens opplæring av kunder. Dokumentasjon av tiltak overfor kunder, ansatte og mht. systemer.