Oppføringer fra

OHFs trygghetsoblat

Ønsker du også å bli sertifisert med OHFs trygghetsoblat? Søk her! OHF har sitt eget sertifiseringsprogram for trygghet, kalt Trygghetsoblatet. Dette er en ordning som setter fokus på trygghet blant ansatte, kunder og nærområdet. Butikkene erklærer, etter selvangivelsesmetoden, at de oppfyller en rekke sikkerhetskrav for å ta del i OHFs sertifisering. Godkjenning synliggjøres ved at […]

Presseklipp

Aftenposten: Vil gjøre butikkene bedre rustet mot ran NRK: Må sikre både forretning og hjem for å unngå ran NRK: Lanserte trygghetsoblat NRK: Handelsstanden vil ha mer overvåking i Oslo sentrum    

Søndagsåpent

HØRINGSUTTALELSE – OSLO HANDELSSTANDS FORENING OM REGJERINGENS FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM HELLIGDAGER OG HELLIGDAGSFRED – SØNDAGSÅPNE BUTIKKER  Regjeringen har fremmet to forslag til lovendringer, som vil sikre at handelen kan holde åpne butikker på søndager. Oslo Handelsstands Forening ønsker å uttale seg, og gi sin vurdering av forslaget med vekt på konsekvensene for […]

Årsberetninger og protokoller

Protokoll fra årsmøte OHF 280415 Protokoll fra årsmøte OHFK 280415 Årsrapport_OHF_2014   2014 Protokoll Oslo Handelsstands Forening (OHF) Protokoll Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) Protokoll, ekstraordinær generalforsamling, Oslo Handelsstands Forening (OHF) Protokoll, ekstraordinær generalforsamling, Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) Årsberetning for OHF, OHFK og undergrupper 2013 2013 Protokoll Oslo Handelsstands Forening (OHF) Protokoll Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) […]